دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای آرش پاکروش علی آبادی با عنوان «پیش بینی ضریب ژول - تامسون گاز طبیعی با استفاده از معادله حالت SAFT

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای آرش پاکروش علی آبادی با عنوان «پیش بینی ضریب ژول - تامسون گاز طبیعی با استفاده از معادله حالت SAFT» با راهنمایی آقای دکتر حسینعلی زارعی، در تاریخ: سه شنبه 94/11/13 ساعت 14 در مکان: آمفی تئاتر دانشکده شیمی انجام خواهد شد.