دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای احسان بشیریان دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: «سنتز نفتودی پیران ها با استفاده از کاتالیزور مایع یونی +CH3COO-N(EtOH)3H»

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای احسان بشیریان دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: «سنتز نفتودی پیران ها با استفاده از کاتالیزور مایع یونی +CH3COO-N(EtOH)3H» با راهنمایی آقای دکتر اردشیر خزایی، در تاریخ: دوشنبه 94/11/12 ساعت 10 در مکان: آمفی تئاتر دانشکده شیمی انجام خواهد شد.