دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد: خانم اشرف خادم زاده استاد راهنما: دکتر امیر عباس رفعتی تاریخ: 23/10/94 ساعت: 10 صبح مکان: آمفی 2

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد:  خانم اشرف خادم زاده

استاد راهنما: دکتر امیر عباس رفعتی

تاریخ: 23/10/94

ساعت: 10 صبح

مکان: آمفی  2

عنوان پایان نامه: سنتز و مشخصه یابی جاذب نانویی بر پایه ی نانو رس و کیتوزان جهت حذف برخی از رنگ های آلی