دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نام دانشجو: عباس ترکاشوند استاد راهنما: دکتر داود آذریفر تاریخ دفاع: 15/07/94 ساعت:14 بعدازظهر مکان: آمفی 2 شیمی

عنوان:سنتز دی هیدروپراکسیدهای دوقلو با استفاده از هافنیوم تتراکلرید و کاربرد آنها به عنوان اکسیدان در سنتز تیو سیانات های آروماتیک.