دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نام دانشجو: حجت قاسمی استاد راهنما: دکتر طیبه مدرکیان تاریخ دفاع از پایان نامه: 12/07/94 ساعت : 16 بعدازظهر مکان: آمفی 2 شیمی

عنوان:سنتز نانو کامپوزیت های گرافن و نانو لوله های کربنی چند لایه و استفاده از آن در ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی به منظور اندازه گیری داروهای ترازوسین و کپسیتابین.