دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه ارشد: خانم آرزو اشرفیان استاد راهنما: دکتر جلال ارجمندی ساعت دفاع :14 تاریخ دفاع: 07/07/94 مکان: آمفی دانشکده 2

عنوان پایان نامه: مطالعه و سنتز الکتروشیمیایی پلیمرهای هادی ان - متیل آنیلین؛ ارتوآمینوفنل و کوپلیمرهای آنها.