دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نام دانشجو:پروین وزینی فکور

استاد راهنما: دکتر امیر عباس رفعتی

تاریخ:04/07/94

ساعت :14 عصر

مکان: آمفی دانشکده شیمی 2

عنوان دفاع از پایان نامه: سنتز نانو کامپوزیت سیلیکا - سایکلودکسترین و بررسی مکانیسم جذب برخی داروها توسط آن