دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نام دانشجو: آقای حاتم مخدومی استاد راهنما: آقای دکتر جلال ارجمندی تاریخ دفاع : 07/07/94 ساعت :16 عصر مکان : آمفی دانشکده شیمی 2

عنوان دفاع از پایان نامه: مطالعه و سنتز الکتروشیمیایی پلیمرهای هادی ان - متیل آنیلین ؛ پارانیترو آنیلین و کوپلیمرهای آنها