دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم بیتا گیو

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم بیتا گیو


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم بیتا گیو دانشجوی رشته شیمی فیزیک با عنوان: «بررسی برهمکنش­های بین مولکولی در محلولهای آبی شامل گلایسین و والین با آرابینوز در دماهای مختلف : از دیدگاه حجم سنجی و آکوستیکی» با راهنمایی آقای دکتر حسین ایلوخانی و مشاوره خانم دکتر خاطره خانلرزاده در روز: سه شنبه 98/11/29 ساعت 8:30 صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.