دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم نگار مسعودی نیا

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط سرکار خانم نگار مسعودی نیا دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «تصفیه الکتروشیمیایی پساب صنایع غذایی با استفاده از فرآیند انعقاد الکتروشیمیایی در سل جاری» با راهنمایی پروفسور داود نعمت الهی، در روز: سه شنبه 98/9/26 ساعت 10 صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.