دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مژده احمدی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مژده احمدی


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط سرکار خانم مژده احمدی دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «حذف و پیش  تغلیظ یون­های Pb2+ و Cd2+  از نمونه­ های آب با استفاده از نانوکامپوزیت نیکل روی فریت» با راهنمایی پروفسور عباس افخمی و مشاوره پروفسور طیبه مدرکیان  در روز: یکشنبه ۹۸/۱۰/8 ساعت ۱۶ در مکان: آمفی تئاتر۲ دانشکده شیمی برگزار خواهد شد..