دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم شکوفه اسدی فریسار

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم شکوفه اسدی فریسار


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط سرکار خانم شکوفه اسدی فریسار دانشجوی رشته شیمی فیزیک با عنوان: « اندازه‌گیری خواص محلول دوتایی مونو­­اتانول­آمین با ایزومرهای پروپان دی­ال و بوتان دی­ال شامل حجم فزونی، سرعت صوت و ضریب شکست » با راهنمایی آقای دکتر حسینعلی زارعی در روز: یکشنبه ۹۸/۱۰/29 ساعت 10 صبح در مکان: آمفی تئاتر۲ دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.