دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم شکوفه اسدی فریسار

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط سرکار خانم شکوفه اسدی فریسار دانشجوی رشته شیمی فیزیک با عنوان: « اندازه‌گیری خواص محلول دوتایی مونو­­اتانول­آمین با ایزومرهای پروپان دی­ال و بوتان دی­ال شامل حجم فزونی، سرعت صوت و ضریب شکست » با راهنمایی آقای دکتر حسینعلی زارعی در روز: یکشنبه ۹۸/۱۰/29 ساعت 10 صبح در مکان: آمفی تئاتر۲ دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.