دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم سیده زهرا حسینی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط سرکار خانم سیده زهرا حسینی دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «ترکیب  دو روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی و رسوب دهی ضد حلالی برای ارائه یک روش جدید استخراج » با راهنمایی پروفسور طیبه مدرکیان و مشاوره پروفسور عباس افخمی در روز: دوشنبه 98/10/9 ساعت 14 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.