دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم سهیلا اکبری اسراری

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم سهیلا اکبری اسراری


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط سرکار خانم سهیلا اکبری اسراری دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «سنتز یک نانو حامل بر پایه چیتوسان برای دارو رسانی هدفمند کورکومین به سلول های سرطانی» با راهنمایی پروفسور طیبه مدرکیان و مشاوره پروفسور عباس افخمی در روز: شنبه 98/10/7 ساعت 16 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.