دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم سهیلا اکبری اسراری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط سرکار خانم سهیلا اکبری اسراری دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «سنتز یک نانو حامل بر پایه چیتوسان برای دارو رسانی هدفمند کورکومین به سلول های سرطانی» با راهنمایی پروفسور طیبه مدرکیان و مشاوره پروفسور عباس افخمی در روز: شنبه 98/10/7 ساعت 16 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.