دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مرتضی شفیق

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مرتضی شفیق


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مرتضی شفیق دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «کاربرد نانو ذرات مغناطیسی مگهمایت اصلاح شده با تیواوره جهت حذف، پیش تغلیظ و اندازه­ گیری برخی یون­های فلزات سنگین از نمونه­ های آب و پساب» با راهنمایی آقای دکتر عباس افخمی و مشاوره خانم دکتر طیبه مدرکیان در روز: چهارشنبه 98/11/30 ساعت 14 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.