دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مرتضی شفیق

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مرتضی شفیق دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «کاربرد نانو ذرات مغناطیسی مگهمایت اصلاح شده با تیواوره جهت حذف، پیش تغلیظ و اندازه­ گیری برخی یون­های فلزات سنگین از نمونه­ های آب و پساب» با راهنمایی آقای دکتر عباس افخمی و مشاوره خانم دکتر طیبه مدرکیان در روز: چهارشنبه 98/11/30 ساعت 14 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.