دفاع از پایان نامه دکتری

دفاع از پایان نامه دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه دکتری توسط آقای محسن صیادی با عنوان: سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های فلزات واسطه جدید با فولرن C 60 ، فسفر ایلیدهای متقارن و نامتقارن و مشتقات هیدانتوئین به روش­ های مختلف اسپکتروسکوپی و کریستالوگرافی اشعه X و بررسی خواص بیولوژیکی و کاتالیستی آنها در واکنش ;های سوزوکی و هیدروژناسیون

جلسه دفاع از پایان‌نامه جهت اخذ درجه دکتری تخصصی (Ph.D) در رشته شیمی گرايش شیمی معدنی توسط آقای محسن صیادی با عنوان: «سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس­ های فلزات واسطه جدید با فولرن C60، فسفر ایلیدهای متقارن و نامتقارن و مشتقات هیدانتوئین به روش­ های مختلف اسپکتروسکوپی و کریستالوگرافی اشعه X و بررسی خواص بیولوژیکی و کاتالیستی آنها در واکنش­های سوزوکی و هیدروژناسیون» با راهنمایی پروفسور سید جواد سید زاده صابونچی ، در روز: سه شنبه 97/7/10 ساعت 8 صبح در آمفی تئاتر 2 دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.