دفاع از پایان نامه دکتری

دفاع از پایان نامه دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه دکتری توسط خانم سمیه ملکی با عنوان: «کاربرد کوانتوم دات­های اصلاح شده، نانو ذرات مغناطیسی سنتزی و کربنی به منظور بهبود حساسیت و گزینش پذیری در اندازه­ گیری برخی ترکیبات دارویی»

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری توسط خانم سمیه ملکی دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «کاربرد کوانتوم دات­های اصلاح شده، نانو ذرات مغناطیسی سنتزی و کربنی به منظور بهبود حساسیت و گزینش پذیری در اندازه­ گیری برخی ترکیبات دارویی» با راهنمایی پروفسور طیبه مدرکیان و مشاوره پروفسور عباس افخمی در روز: یک شنبه 97/4/3 ساعت 10 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.