دفاع از پایان نامه دکتری

دفاع از پایان نامه دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه دکتری توسط خانم فرحنـاز ملکـی با عنوان: «مطالعات تئوری بر روی اثر یک پیوند بر روی قدرت یا ماهیت پیوند دیگر در یک سیستم کمپلکس یا چند جزئی»

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری توسط خانم فرحنـاز ملکـی دانشجوی رشته شیمی معدنی با عنوان: «مطالعات تئوری بر روی اثر یک پیوند بر روی قدرت یا ماهیت پیوند دیگر در یک سیستم کمپلکس یا چند جزئی» با راهنمایی پروفسور صادق صالح ­زاده و مشاوره دکتر مهدی بیات در روز: یک شنبه 97/3/27 ساعت 10:30 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.