دفاع از پایان نامه دکتری

دفاع از پایان نامه دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه دکتری توسط خانم آتوسا بحیرایی با عنوان: «کاربرد نانو مواد کربنی، طلا و اکسیدهای آهن به منظور حذف، پیش تغلیظ و اندازه­ گیری برخی ترکیبات گوگرد دار معدنی و آلی و داروی دیکلوفناک توسط روش­های الکتروشیمیایی و اسپکتروفتومتری»

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری توسط خانم آتوسا بحیرایی دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «کاربرد نانو مواد کربنی، طلا و اکسیدهای آهن به منظور حذف، پیش تغلیظ و اندازه­ گیری برخی ترکیبات گوگرد دار معدنی و آلی و داروی دیکلوفناک توسط روش­های الکتروشیمیایی و اسپکتروفتومتری» با راهنمایی پروفسور عباس افخمی و مشاوره پروفسور طیبه مدرکیان در روز: دوشنبه 97/3/28 ساعت 10 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.