دفاع از پایان نامه دکتری

دفاع از پایان نامه دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه دکتری توسط خانم نگین سرمستی با عنوان: «تهیه و استفاده از کاتالیزورهای جدید نانو اکسید مغناطیسی آهن و اکسید زیرکونیوم برای سنتز مشتقات نیتروژن دار هیتروسیکلی»

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری توسط خانم نگین سرمستی دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: «تهیه و استفاده از کاتالیزورهای جدید نانو اکسید مغناطیسی آهن و اکسید زیرکونیوم برای سنتز مشتقات نیتروژن دار هیتروسیکلی» با راهنمایی آقای دکتر اردشیر خزایی ، در روز: شنبه 96/11/7 ساعت 10 صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.