دفاع از پایان نامه دکتری

دفاع از پایان نامه دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه دکتری توسط خانم مرجان محمدی سراب بادیه با عنوان: «بررسی تعادل مایع - مایع با یک حلال مایع یونی در دماهای مختلف و تعیین ضریب انتقال جرم در استخراج با قطره‌های منفرد»

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری توسط خانم مرجان محمدی سراب بادیه دانشجوی رشته شیمی کاربردی با عنوان: «بررسی تعادل مایع - مایع با یک حلال مایع یونی در دماهای مختلف و تعیین ضریب انتقال جرم در استخراج با قطره‌های منفرد» با راهنمایی آقای دکتر جواد صاین ، در روز: سه شنبه 96/11/10 ساعت 10 صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.