دفاع از پایان نامه دکتری

دفاع از پایان نامه دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه دکتری توسط آقای حسین محمدخانی­ پردنجانی با عنوان: «واکنشهای فتوشیمیایی فتالیمیدها (ایزوایندولین-3،1-دی­اون­ها) در واکنشگاه های نوبتی و جاری و سنتز آن­ها با استفاده از کاتالیزور فتالیمید-N-سولفونیک اسید»

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری توسط آقای حسین محمدخانی­ پردنجانی دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: «واکنشهای فتوشیمیایی فتالیمیدها  (ایزوایندولین-3،1-دی­اون­ها) در واکنشگاه های نوبتی و جاری و سنتز آن­ها با استفاده از کاتالیزور فتالیمید-N-سولفونیک اسید» با راهنمایی آقای پروفسور داود حبیبی، در روز: دوشنبه 96/6/6 ساعت 10 صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.