دفاع از پایان نامه دکتری

دفاع از پایان نامه دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه دکتری توسط آقای جعفر محمودی با عنوان: «سنتز مشتقات بنزوایمیدازوپیریمیدن با استفاده از نانو تری اتانول آمونیوم تری کلرواستات و مشتقات پیرانوپیرازول، مشتقات پیرانو [C-2و3] کرومن، مشتقات H1-پیرازولو[b-2و1] فتالازین-5،10- دی اون و مشتقات H1-پیرازولو[a-2و1] پیریدازین-5،8- دی اون­ها با استفاده از نانو پی پیریدینیوم بنزن- 1و3-دی سولفونات مغناطیسی»

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری توسط آقای جعفر محمودی دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: «سنتز مشتقات بنزوایمیدازوپیریمیدن با استفاده از نانو تری اتانول آمونیوم تری کلرواستات و مشتقات پیرانوپیرازول، مشتقات پیرانو [C-2و3] کرومن، مشتقات H1-پیرازولو[b-2و1] فتالازین-5،10- دی اون و مشتقات H1-پیرازولو[a-2و1] پیریدازین-5،8- دی اون­ها  با استفاده از نانو پی پیریدینیوم بنزن- 1و3-دی سولفونات مغناطیسی» با راهنمایی پروفسور رامین قربانی واقعی، در روز: چهارشنبه 95/3/10 ساعت 10 صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.