دفاع از پایان نامه دکتری

دفاع از پایان نامه دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه آقای یونس عباسی جهت اخذ درجه دکتری تخصصی (Ph. D) در رشته شیمی آلی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری توسط آقای یونس عباسی دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: «سنتز کرومن ها، پیرانو] 2،3-[c پیرازول ها، دی هیدروپیریمیدینون ها و هگزاهیدروکینولین ها با استفاده از کاتالیزورهای جدید نانومغناطیسی تیتانو مگنتیت عامل دار شده با گروه های سولفونیک اسید و کاتالیزور اسید آمینه لوسین» با راهنمایی پروفسور داود آذری فر و مشاوره پروفسور محمدعلی زلفی گل در روز: چهارشنبه 95/11/27 ساعت 10 صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.