دفاع از پایان نامه دکتری

دفاع از پایان نامه دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه دکتری توسط آقای حامد مقنی با عنوان: «ساخت یک آلیاژ آلومینیوم به عنوان آند باتری AL-AgO و بررسی رفتار الکتروشیمیایی و خوردگی آن»

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری توسط آقای حامد مقنی دانشجوی رشته شیمی الکتروشیمی با عنوان: «ساخت یک آلیاژ آلومینیوم به عنوان آند باتری AL-AgO و بررسی رفتار الکتروشیمیایی و خوردگی آن» با راهنمایی آقای دکتر جلال ارجمندی و مشاوره آقای دکتر داود نعمت الهی ، در تاریخ: چهارشنبه 95/6/31 ساعت 8 صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.