دفاع از پایان نامه دکتری

دفاع از پایان نامه دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه دکتری توسط آقای علی هاشمی با عنوان: «سنتز و شناسایی ایلیدهای جدید گوگرددار و فسفردار و کمپلکس های مربوطه با برخی فلزات واسطه و فولرن C60 و مطالعه خواص کاتالیستی آن ها»

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری توسط آقای علی هاشمی دانشجوی رشته شیمی معدنی با عنوان: «سنتز و شناسایی ایلیدهای جدید گوگرددار و فسفردار و کمپلکس های مربوطه با برخی فلزات واسطه و فولرن C60 و مطالعه خواص کاتالیستی آن ها» با راهنمایی آقای دکتر سیدجواد صابونچی و مشاوره آقای دکتر حسن کی پور و آقای دکتر صادق صالح زاده در تاریخ: چهارشنبه 95/6/24 ساعت 10 صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.