دفاع از پایان نامه دکتری

دفاع از پایان نامه دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه دکتری توسط خانم مهشید صابری نسب با عنوان: «مطالعات تئوری بر روی برهمکنش های بین مولکولی غیر کوالانسی کالکوژن ها»

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری توسط خانم مهشید صابری نسب دانشجوی رشته شیمی معدنی با عنوان: «مطالعات تئوری بر روی برهمکنش های بین مولکولی غیر کوالانسی کالکوژن ها» با راهنمایی آقای دکتر صادق صالح زاده و مشاوره آقای دکتر مهدی بیات در تاریخ: چهارشنبه 95/6/24 ساعت 14 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.