دفاع از پایان نامه دکتری

دفاع از پایان نامه دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه دکتری توسط آقای یاسر مقبولی با عنوان: «سنتز مشتقات پیریمیدیتون، تتراسیانو سیکلوپروپان، اسپایرو سیکلوپروپیل باربیتورات و اسپایرو سیلکوپروپان با استفاده از معرف های -N هالو سولفونامید»

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری توسط آقای یاسر مقبولی دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: «سنتز مشتقات پیریمیدیتون، تتراسیانو سیکلوپروپان، اسپایرو سیکلوپروپیل باربیتورات و اسپایرو سیلکوپروپان با استفاده از معرف های -N هالو سولفونامید» با راهنمایی آقای دکتر رامین قربانی واقعی ، در تاریخ: شنبه 95/4/27 ساعت 10 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.