دفاع از پایان نامه دکتری

دفاع از پایان نامه دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه دکتری توسط خانم معصومه بلالی دانشجوی رشته شیمی معدنی با عنوان«سنتز کمپلکسهای باز شیفت بزرگ حلقه و بزرگ باز حلقه برخی یونهای فلز واسطه تثبیت شده بر روی نانوذره های مغناطیسی Fe3O4@SiO2 و کاربرد آن ها به عنوان کاتالیست قابل بازیابی در فرآیندهای اکسایشی»

دفاع از پایان نامه دکتری توسط خانم معصومه بلالی دانشجوی رشته شیمی معدنی با عنوان: «سنتز کمپلکسهای باز شیفت بزرگ حلقه و بزرگ باز حلقه برخی یونهای فلز واسطه تثبیت شده بر روی نانوذره های مغناطیسی Fe3O4@SiO2 و کاربرد آن ها به عنوان کاتالیست قابل بازیابی در فرآیندهای اکسایشی» با راهنمایی آقای دکتر حسن کی پور و مشاوره آقای دکتر مجتبی باقرزاده، در تاریخ: چهارشنبه 94/11/14 ساعت 14 در مکان: آمفی تئاتر دانشکده شیمی انجام خواهد شد.