دفاع از پایان نامه دکتری

دفاع از پایان نامه دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه دکتری توسط آقای جواد قدسی با عنوان«اندازه گیری داروهای فنولی با استفاده از بیوسنسورهای الکتروشیمیایی جدید(اصلاح شده با پروکسیدازها)»

دفاع از پایان نامه دکتری توسط آقای جواد قدسی دانشجوی رشته شیمی فیزیک با عنوان: «اندازه گیری داروهای فنولی با استفاده از بیوسنسورهای الکتروشیمیایی جدید(اصلاح شده با پروکسیدازها)» با راهنمایی آقای دکتر امیرعباس رفعتی، در تاریخ: چهارشنبه 94/11/14 ساعت 10 در مکان: آمفی تئاتر دانشکده شیمی انجام خواهد شد.