دفاع از پایان نامه دکتری

دفاع از پایان نامه دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نام دانشجو: پروین ظهرابی استاد راهنما: دکتر مهدی هاشمی تاریخ دفاع: 12/07/94 ساعت دفاع: 10 صبح مکان:آمفی 2 شیمی

عنوان:توسعه روشهای استخراج فاز جامد با نانو ذرات اصلاح شده و میکرواستخراج مایع مایع برای اندازه گیری برخی ترکیبات دارویی و زیست محیطی