دفاع از پایان نامه دکتری

دفاع از پایان نامه دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نام دانشجو: امیر شوشتری استاد راهنما: دکتر حسن کی پور تاریخ دفاع: 11/07/94 ساعت دفاع: 10 صبح مکان:آمفی دانشکده 2

عنوان دفاع از پایان نامه:سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های فلزی بزرگ حلقوی و بزرگ غیر حلقوی بیس ایمین مشتق از پلی آمین های حاوی حلقه های بنزنی و پی پیرازینی و مشتقات مربوطه