دفاع از پایان نامه دکتری

دفاع از پایان نامه دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نام دانشجو:راضیه موسوی استاد راهنما: دکتر عباس افخمی تاریخ دفاع: 11/07/94 ساعت دفاع: 10 صبح مکان: سالن سینما

عنوان دفاع از پایان نامه: به کارگیری نانوذرات اکسیدآهن در حذف و اندازه گیری آلودگی های آلی و معدنی از نمونه های آب و پساب