دفاع از پایان نامه دکتری

دفاع از پایان نامه دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان دفاع از پایان نامه دکتری : سنتز مشقات جدید پیرانو پیریدون با استفاده از تری اتیل آمین و تبدیل مشتقات آنیلین به ایزوسیا نات ها،ایزوتیوسیانات ها و اوره با استفاده از مایع یونی 3-هیدروکسی پروپان آمونیوم استات و کاتالیزور دی هیدرواکسید دی اکسالان

دفاع از پایان نامه دکتری :سرکار خانم  مریم گلباغی دانشجوی دکتری جناب آقای دکتر داود آذریفر

تاریخ: 23/06/94

ساعت 10 صبح :
مکان: آمفی 2 دانشکده شیمی