دفاع از پایان نامه دکتری خانم مریم محمودیانی گیلان

دفاع از پایان نامه دکتری خانم مریم محمودیانی گیلان


جلسه دفاع از پایان نامه دکتری توسط خانم مریم محمودیانی گیلان دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: «سنتز هتروسیکل های نیتروژن دار کاتالیز شده توسط نقاط کوانتومی کربنی و نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن کمپلکس شده با مس و کبالت» با راهنمایی پروفسور اردشیر خزایی، در روز: یکشنبه 98/11/13 ساعت 10 صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.