دفاع از پایان نامه دکتری خانم مریم محمودیانی گیلان

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری توسط خانم مریم محمودیانی گیلان دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: «سنتز هتروسیکل های نیتروژن دار کاتالیز شده توسط نقاط کوانتومی کربنی و نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن کمپلکس شده با مس و کبالت» با راهنمایی پروفسور اردشیر خزایی، در روز: یکشنبه 98/11/13 ساعت 10 صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.