دفاع از پایان نامه دکتری خانم مریم آرین نژاد

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری توسط خانم مریم آرین نژاد دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: « سنتز و شناسایی نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن و 4-بنزیلوکسی بنزیل کلراید پلیمر باند عامل­دار شده با لیگاندهای آمینو تری آزول و مرکاپتوبنزوکسازول، تهیه کمپکس­های فلزات واسطه مربوطه و کاربرد آنها به عنوان کاتالیزور در سنتز تترازول­ها، فتالازین تری­اون­ها و بنزیل دار کردن آریل سیانامیدها » با راهنمایی پروفسور داود حبیبی، در روز: چهارشنبه 98/11/16 ساعت 10 صبح در مکان: آمفی تئاتر1 دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.