دفاع از پایان نامه دکتری خانم مریم آرین نژاد

دفاع از پایان نامه دکتری خانم مریم آرین نژاد


جلسه دفاع از پایان نامه دکتری توسط خانم مریم آرین نژاد دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: « سنتز و شناسایی نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن و 4-بنزیلوکسی بنزیل کلراید پلیمر باند عامل­دار شده با لیگاندهای آمینو تری آزول و مرکاپتوبنزوکسازول، تهیه کمپکس­های فلزات واسطه مربوطه و کاربرد آنها به عنوان کاتالیزور در سنتز تترازول­ها، فتالازین تری­اون­ها و بنزیل دار کردن آریل سیانامیدها » با راهنمایی پروفسور داود حبیبی، در روز: چهارشنبه 98/11/16 ساعت 10 صبح در مکان: آمفی تئاتر1 دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.