دفاع از پایان نامه دکتری خانم فاطمه کریمی

دفاع از پایان نامه دکتری خانم فاطمه کریمی


جلسه دفاع از پایان نامه دکتری توسط خانم فاطمه کریمی دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: «طراحی، سنتز، شناسایی و کاربرد کاتالیزگری نانوذرات مغناطیسی جدید با اتصال دهنده‌‌­های فسفات و اوره برای سنتز آکریدین‌ها،پیریدین‌ها و کینولین‌ها» با راهنمایی پروفسور محمد علی زلفی گل، در روز: چهارشنبه ۹۹/۸/۲8 ساعت ۱۰ در مکان: آمفی تئاتر1 دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.