دفاع از پایان نامه دکتری خانم سمانه محمودی گم یک

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری توسط خانم سمانه محمودی گم یک دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: « سنتز و شناسایی نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 و نانو صفحات مغناطیسی اکسید گرافن پوشش داده شده با ۳-کلرو پروپیل تری اتوکسی سیلان و عامل­دار شده با 2-آمینو تایو فنول، لیگاندهای باز شیف حاوی یک واحد پیپرازین و تشکیل کمپلکس آن­ها با فلزات واسطه به عنوان کاتالیزور در سنتز هتروسیکل­های نیتروژن­دار و اکسیژن­ دار » با راهنمایی پروفسور داود آذریفر، در روز: سه شنبه 98/11/1 ساعت 10:30 در مکان: آمفی تئاتر1 دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.