دفاع از پایان نامه دکتری خانم سمانه محمودی گم یک

دفاع از پایان نامه دکتری خانم سمانه محمودی گم یک


جلسه دفاع از پایان نامه دکتری توسط خانم سمانه محمودی گم یک دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: « سنتز و شناسایی نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 و نانو صفحات مغناطیسی اکسید گرافن پوشش داده شده با ۳-کلرو پروپیل تری اتوکسی سیلان و عامل­دار شده با 2-آمینو تایو فنول، لیگاندهای باز شیف حاوی یک واحد پیپرازین و تشکیل کمپلکس آن­ها با فلزات واسطه به عنوان کاتالیزور در سنتز هتروسیکل­های نیتروژن­دار و اکسیژن­ دار » با راهنمایی پروفسور داود آذریفر، در روز: سه شنبه 98/11/1 ساعت 10:30 در مکان: آمفی تئاتر1 دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.