دفاع از پایان نامه دکتری خانم حکیمه ابراهیمی اصل

دفاع از پایان نامه دکتری خانم حکیمه ابراهیمی اصل


جلسه دفاع از پایان نامه دکتری توسط خانم حکیمه ابراهیمی اصل دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: « سنتز و شناسایی نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 پوشش داده شده باSiO2 و عاملدار شده با 1،3،5-تری آزین، 1،3-فنیلن دی آمین، و مشتقات مختلف دی آزپان، تشکیل مایعات یونی و کمپلکس‌های مربوطه و کاربرد آن‌ها بعنوان کاتالیست‌های هتروژن در سنتز هتروسیکل‌های نیتروژن و اکسیژن­دار » با راهنمایی پروفسور داود آذریفر، در روز: سه شنبه 98/11/1 ساعت 8 صبح در مکان: آمفی تئاتر1 دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.