دفاع از پایان نامه دکتری خانم حکیمه ابراهیمی اصل

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری توسط خانم حکیمه ابراهیمی اصل دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: « سنتز و شناسایی نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 پوشش داده شده باSiO2 و عاملدار شده با 1،3،5-تری آزین، 1،3-فنیلن دی آمین، و مشتقات مختلف دی آزپان، تشکیل مایعات یونی و کمپلکس‌های مربوطه و کاربرد آن‌ها بعنوان کاتالیست‌های هتروژن در سنتز هتروسیکل‌های نیتروژن و اکسیژن­دار » با راهنمایی پروفسور داود آذریفر، در روز: سه شنبه 98/11/1 ساعت 8 صبح در مکان: آمفی تئاتر1 دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.