دفاع از پایان نامه دکتری

دفاع از پایان نامه دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان دفاع از پایان نامه: مطالعات تئوری بر روی بر هم کنش برخی یون های یک - و چند اتمی و مولکول های نانو اندازه به عنوان میهمان با تعدادی از پلی آزا سیکلو آلکان ها ، آزا کریپتاندها و کالیکس - آرن ها به عنوان میزبان

دفاع از پایان  نامه دکتری آقای یاسین قلی ایی دانشجوی دکتری جناب آقای دکتر صالح زاده

تاریخ دفاع : 16/06/94

ساعت 10 صبح
مکان : آمفی 2