جلسه شورای عمومی دانشکده شیمی با حضور معاون محترم پژوهشی دانشگاه

جلسه شورای عمومی دانشکده شیمی با حضور معاون محترم پژوهشی دانشگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه شورای عمومی دانشکده شیمی با حضور معاون محترم پژوهشی و مدیران محترم آن حوزه به همراه اعضای هیاًت رئیسه و مدیران محترم گروه ها در سالن آمفی دانشکده شیمی برگزار گردید.

در روز یکشنبه 97/2/23 جلسه شورای عمومی دانشکده شیمی با حضور معاون محترم پژوهشی و مدیران محترم آن حوزه به همراه اعضای هیاًت رئیسه و مدیران محترم گروه ها در سالن آمفی دانشکده شیمی برگزار گردید. در این جلسه معاون محترم پژوهشی در خصوص مسائل آینده پژوهشی به صورت ویدئو کنفرانس برای  اعضای جلسه توضیحاتی ارائه نمودند.