جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه دکتری تخصصی توسط آقای عبداله رحیمی با عنوان: «سنتز سبز و ملایم آریل سولفون بنزن دی ال ها و مشتقات جدید تری آزولین دی اون سولفونامیدها با استفاده از آنزیم لاکاز از طریق جفت شدن اکسایشی مشتقات بنزن دی ال ها و یورازول ها با انواع سدیم بنزن سولفینات ها»

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی توسط آقای عبداله رحیمی دانشجوی رشته شیمی آلی با عنوان: «سنتز سبز و ملایم آریل سولفون بنزن دی ال ها و مشتقات جدید تری آزولین دی اون سولفونامیدها با استفاده از آنزیم لاکاز از طریق جفت شدن اکسایشی مشتقات بنزن دی ال ها و یورازول ها با انواع سدیم بنزن سولفینات ها» با راهنمایی پروفسور داود حبیبی و مشاوره دکتر امین رستمی، در روز: چهارشنبه 96/10/27 ساعت 10 صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.