جلسه تودیع و معارفه سرکار خانم دکتر مدرکیان و جناب آقای دکتر رفعتی

جلسه تودیع و معارفه سرکار خانم دکتر مدرکیان و جناب آقای دکتر رفعتی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه تودیع و معارفه سرکار خانم دکتر مدرکیان و جناب آقای دکتر رفعتی به همراه کارکنان اداره آموزش در دفتر ریاست محترم دانشکده شیمی در روز یکشنبه مورخه 97/02/16 برگزار گردید.

جلسه تودیع و معارفه سرکار خانم دکتر مدرکیان و جناب آقای دکتر رفعتی به همراه کارکنان اداره آموزش در دفتر ریاست محترم دانشکده شیمی در روز یکشنبه مورخه 97/02/16 برگزار گردید.

دانشکده شیمی با تشکر از زحمات خانم دکتر مدرکیان و ضمن تبریک به آقای دکتر رفعتی در پست جدید برای ایشان آرزوی توفیق می نماید.