تقدیر از هیات رئیسه سابق دانشکده شیمی

تقدیر از هیات رئیسه سابق دانشکده شیمی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

طی مراسمی با حضور تعدادی از مسئولین، از هیات رئیسه محترم سابق دانشکده شیمی تجلیل به عمل آمد.

طی مراسمی با حضور تعدادی از مسئولین، از هیات رئیسه محترم سابق دانشکده شیمی تجلیل به عمل آمد. در ضمن برگزاری شورای عمومی دانشکده از زحمات هیات رئیسه سابق دانشکده در طی دوران مسئولیت ایشان تقدیر و تشکر به عمل آمد.