تقدیر از زحمات آقای رجبعلیزاده

تقدیر از زحمات آقای رجبعلیزاده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بازنشستگی آقای علیرضا رجبعلیزاده و تقدیر از ایشان

آقای علیرضا رجبعلیزاده از همکاران داشنکده شیمی، پس از سی سال خدمت به بازنشستگی نایل شدند.

به پاس زحمات  30 سال خدمت آقای علیزاده، مراسمی با حضور اساتید و کارکنان دانشکده و نیز تعدادی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی برای ایشان در سالن دانشکده شیمی برگزار گردید. و از ایشان تقدیر و تشکر به عمل آمد.