تقدیر از آقای صابر علیزاده

تقدیر از آقای صابر علیزاده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

تقدیر از آقای صابر علیزاده دانشجوی آقای دکتر نعمت الهی در رشته شیمی تجزیه

در روز یک شنبه 96/2/10 از آقای صابر علیزاده دانشجوی آقای دکتر داود نعمت الهی به دلیل همکاری در تهیه مقاله برای مجله معتبر JACS و پذیرفته شدن مقاله در آن مجله، در جلسه تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی تقدیر به عمل آمد.