تحویل عینک های محافظ آزمایشگاهی

تحویل عینک های محافظ آزمایشگاهی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عینک های محافظ و ایمنی آزمایشگاهی به دانشجویان دانشکده شیمی تحویل گردید.

عینک های محافظ و ایمنی آزمایشگاهی به دانشجویان دانشکده شیمی تحویل گردید.