تبریک به جناب آقای دکتر حسن محسنی

تبریک به جناب آقای دکتر حسن محسنی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای دکتر حسن محسنی طی حکمی از سوی سرپرست محترم دانشگاه به عنوان رئیس دانشکده علوم پایه منصوب گردیدند. دانشکده شیمی این انتخاب شایسته را به جناب آقای دکتر محسنی تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی توفیق بیش از گذشته را می نماید.

جناب آقای دکتر حسن محسنی طی حکمی از سوی سرپرست محترم دانشگاه به عنوان رئیس دانشکده علوم پایه منصوب گردیدند.

دانشکده شیمی این انتخاب شایسته را به جناب آقای دکتر محسنی تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی توفیق بیش از گذشته را می نماید.