تبریک به آقای دکتر صابونچی

تبریک به آقای دکتر صابونچی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

تبریک به مناسبت پر استفاده شدن مقاله آقای دکتر سیدجواد سیدزاده صابونچی

با توجه به پر استفاده شدن مقاله آقای دکتر سیدجواد سیدزاده صابونچی در مجله comptes rendus-Chimie  بدین وسیله ضمن عرض تبریک، دانشکده شیمی موفقیت ایشان را آرزومند است.

دانشکده شیمی – دانشگاه بوعلی سینا