برگزاری کارگاهی در خصوص مبدل های کاتالیزوری

برگزاری کارگاهی در خصوص مبدل های کاتالیزوری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

انجمن علمی دانشکده شیمی امروز شنبه 97/2/15 کارگاهی در خصوص مبدل های کاتالیزوری در آمفی تاتر 2 دانشکده شیمی با سخنرانی آقای دکتر سعید عزیزیان برگزار نمود.

انجمن علمی دانشکده شیمی امروز شنبه 97/2/15 کارگاهی در خصوص مبدل های کاتالیزوری در آمفی تاتر 2 دانشکده شیمی با سخنرانی آقای دکتر سعید عزیزیان برگزار نمود.